Ontlastingsincontinentie

Ontlastingsincontinentie, ook wel fecale incontinentie genoemd, komt net als urine-incontinentie voor in verschillende vormen en kan uiteenlopende oorzaken hebben.

Van winden tot het verlies van de volledige ontlasting

Ontlastingsincontinentie komt ook voor in wisselende mate van hevigheid: van ongewild winden laten tot het verliezen van de volledige ontlasting. Een combinatie van ontlastingsincontinentie en urine-incontinentie komt ook voor. We spreken in dat geval van dubbele incontinentie.

De soorten

Anale dwangincontinentie

Ontlastingsincontinentie kan veroorzaakt worden door een verminderde functie van de endeldarm of van de dikke darm, van de bekkenbodemspieren of door letsel aan de sluitspier. Dit komt relatief veel voor bij anale dwangincontinentie.

 

Passieve anale incontinentie

Een andere vorm van ontlastingsincontinentie is passieve anale incontinentie. Dit wordt gekenmerkt door bruin vocht dat naar buiten lekt en wordt veroorzaakt door een passagestoornis of door een evacuatiestoornis.

Anale incontinentie voor flatus

Bij een andere vorm van ontlastingsincontinentie, anale incontinentie voor flatus, wordt enkel darmgas (winden) oncontroleerbaar uitgestoten. Dit komt voor als het sluitmechanisme niet goed functioneert, of als darmgas in grote hoeveelheden wordt geproduceerd, bijvoorbeeld door het eten van bepaalde voedingsmiddelen.

Hoe behandel je ontlastingsincontinentie?

Er bestaan verschillende behandelingen om de klachten die met ontlastingsincontinentie gepaard gaan, te verhelpen of te verlichten. Zo kunnen enkele aanpassingen in het dieet al verbetering teweegbrengen. Ook het uitvoeren van bekkenbodemoefeningen wordt geadviseerd. In sommige gevallen schrijft een arts medicijnen voor of wordt het gebruik van ontlastingsincontinentiemateriaal aanbevolen.