Overloopincontinentie of druppelincontinentie

Overloopincontinentie wordt ook wel druppelincontinentie genoemd. Het wordt veroorzaakt door blaasproblemen en een verzwakt afsluitmechanisme van de blaas. Daardoor neemt de samentrekkings- en perskracht van de blaas af. Hierdoor kan de blaas niet goed geleegd worden tijdens het toiletbezoek. Dit zorgt ervoor dat er restjes urine in de blaas of plasbuis achterblijven. Het gevolg daarvan is dat de blaas overvol raakt en daardoor zal de blaas overlopen. Dit zorgt ervoor dat je ongewild kleine beetjes urine kunt verliezen. Als de blaas te vaak overvol raakt, kan deze worden uitgerekt. Dat maakt het op den duur steeds moeilijker voor de blaas wordt om nog samen te trekken. In het uiterste geval wordt zelfstandig plassen hierdoor onmogelijk.

Oorzaken van overloopincontinentie

Diabetes, medicatiegebruik, of een knik in de plasbuis zijn veel voorkomende oorzaken. Mannen hebben vaker last van deze incontinentievorm dan vrouwen. Bij mannen kan een vergrote prostaat leiden tot overloop of druppelincontinentie. Bij vrouwen wordt deze vorm van incontinentie vaak veroorzaakt door een verzwakte baarmoeder of zwelling bij de baarmoeder of de eierstokken. Ook deze vorm van incontinentie komt vaker voor bij ouderen. Om de klachten te verlichten, kunnen bekkenbodemoefeningen, blaastraining of specifieke medicatie worden ingezet. Soms is een operatie nodig.

Tips voor overloop incontinentie

Door eenvoudige wijzigingen in de manier van leven kan er al vooruitgang geboekt worden. Denk aan het plannen van toiletbezoeken. Door deze op vaste momenten te plannen, kan de kwaliteit van leven verbeterd worden. Verder is professionele begeleiding cruciaal. Een individueel behandelplan zorgt voor de beste resultaten.

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij incontinentieklachten variërend van leefstijl aanpassingen tot een chirurgische ingreep. Het is belangrijk om van tevoren na te denken over de voor- en nadelen van een behandeling en kiest voor de behandeling die het beste bij jou past.

 

Meer
interessante
artikelen
voor jou

Heb je last van incontinentieproblemen?

Wees dan niet bang om contact met je huisarts op te nemen. Deze kan je helpen bij het vinden van de best passende behandeling of incontinentiematerialen en kan je eventueel doorverwijzen naar een specialist.